top of page

 

קורס תקשורת בינאישית

דף הנחיות לצילום קטע הכרות

 

מרצה: עירית סורק

 

תיאור המטלה הראשונה

עליכם להתחלק לזוגות ולצלם קטע באורך של כדקה, בו כל אחד מבני הזוג מציג עצמו.

 

במהלך הסרטון נא התייחסו לפרטים הבאים:

פרטים אישיים: שםגיל, כתובת, ארץ לידה, שנת עלייה, מצב משפחתי, מתגורר עם

רקע: שירות צבאי/ שירות לאומי/ אזרחילימודים קודמיםתעסוקה קודמת

ציפיות מהלימודים: מה לדעתך ייאתגר אותך בשנה הקרובה, מה יכול לעזור לך באתגרים אלה, בקשות שיש לך

כללי: איך אתה מגדיר את עצמך? (טיפוס שמח/ טיפוס שקט..)מה היית רוצה שחבריך ללימודים יידעו עליך? מה יישמח אותך? מה ילחיץ אותך? יש לך אפשרות להציג את עצמך כחיה/כדמות מההיסטוריה/ מהמקורות (תנ"ך) – במי היית בוחר?

 

למטלה שלפניך שתי מטרות:

1. היכרות עימך. השימוש בה יהיה רלוונטי למיפוי יכול תקשורתית. ביטוי והצגה עצמה.

2. תרגול אפליקציה שבה תשתמש במהלך הלימודים – צילום עצמי לצורך תרגול וקבלת משוב.

 

לוגיסטיקה

על כל משתתף לפתוח איזור אישי באתר כאשר קוד החברה שעליכם להכניס הוא: b5f30f24 

יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות בסרטון הנ"ל על מנת לראות כיצד להעלות את הסרטונים שלכם:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוראות בנוגע לצילום הסרטון

יש לוודא כי המצולם עומד במרחק המאפשר לצלם את כל גופו ולא תמונת פנים.

יש לוודא שקול המצולם נשמע כראוי ושהתמונה ברורה ויציבה.

חזור על הצילום במידה והתוצאה אינה לשביעות רצונך, עד לקבלת הסרטון שלהבנתך מציג אותך בצורה הטובה ביותר.

 

 

לעזרה עם כל שאלה או בעיה טכנית, נא לשלוח מייל ל: OmriA@vayomar.com

bottom of page