top of page

 

קורס תקשורת בינאישית

מטלה מסכמת

 

מרצה: עירית סורק

 

סטודנטים יקרים שלום,

מטלה זו היא מטלה מסכמת לקורס "הדרכה קלינית".

 

במטלה זו, אתם נבחנים לפי 10 קריטריונים:

  1. ביצוע תאום ציפיות מדוייק ובדיקת הבנה של הצד השני - הצגת מטרות השיחה בצורה ממוקדת ובהירה 

  2. הקשבה וזיהוי תחושות, התנגדויות, צרכים של הצד השני

  3. מאפשר אוורור רגשות – שימוש נכון בשאלות, שיקוף, הבעת אמפטיה, עידוד

  4. תגובה אסרטיבית במידת הצורך (העמדת גבולות)

  5. מתן משוב במונחי התנהגויות ולא במונחי תכונות

  6. מתן דוגמאות להתנהגות רצויה ולא רצויה במידת הצורך

  7. ניהול והכוונת השיחה תוך גילוי רגישות למצבו של סטודנט (ללא שיפוטיות)

  8. סיכום השיחה באופן מעשי שניתן לביצוע ומעקב

  9. שימוש נכון בסגנונות אישיות בהתאם לתדריך הסימולציה וזיהוי סגנון של הצד השני

  10. שימוש נכון בזמן

 

 

בהצלחה!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page