top of page

 

קורס: אומדן גופני


מרכזת קורס: רינה טונין

 

סטודנטים יקרים שלום,

 .היום 1.5.2019 אתם עתידים להתחיל ללמוד בקורס אומדן גופני

 

מתוך מטרה להכשיר אתכם בצורה הטובה ביותר, ולאחר הצלחת הפרויקט בקורסים אחרים, הוספנו להרצאות בכיתה נדבך נוסף והוא צילום סימולציות דרך מערכת מישוב סימולציות. מאחורי ההחלטה עומד הרצון לייצר לכל סטודנט תהליך למידה עמוק יותר עם החומר שיכול

להתרחש אך ורק באמצעות תרגול.

 

איך זה עובד

 

צילום הסרטונים יתבצע בעזרת המכשירים הסלולריים שלכם ויועלה על ידכם לאזור האישי שנוצר לכם לכבוד המבחן בתקשרות שעשיתם לפני מספר ימים. שימו לב, בקורס זה ישנם 8 סרטונים שעליכם לצלם.

 

דגשים טכנים לגבי ביצוע כל אחת מהמטלות: 

  • המטלה מתבצעת בשלשות.

  • אחד הסטודנטים ימלא תפקיד של מטפל, השני יהיה מטופל וסטודנט שלישי יהיה הצלם.

  • "הצלם" יעמוד במרחק המאפשר לו לקלוט את כל גוף המצולמים. במידה והתרגול מצריך את המטופל להסתובב מסביב למטופל, על הצלם להשתדל לנוע בצורה כזאת שהוא ימשיך לקלוט את פניו של המטפל.

  • לאחר השלמת צילום הסרטון, עליכם להחליף תפקידים, כך שכל אחד מהמשתתפים בשלישיה ימלא כל אחד מהתפקידים

     (מטפל, מטופל, צלם).

  • בטרם טעינת הסרטון - בדקו שהקולות נשמעים כראוי.

  • בטרם טעינת הסרטון - בדקו שהתמונה ברורה ויציבה.

  • במידה והתוצאה אינה לשביעות רצונכם, חזרו על הצילום עד לקבלת הסרטון שלהבנתכם מדגים ביצוע בצורה המיטבית.

  • שימו לב

  • חל אסור על שימוש בחומר כתוב בעת ביצוע הבדיקה הגופנית

  • הבודק צריך ללבוש מדים בעת ביצוע הבדיקה הגופנית

 

 שימו לב, סרטונים שישלחו לאחר התאריכים שנאמרו לכם בכיתה על ידי המרצה - לא יבדקו והציון על המטלה יהיה ציון נכשל.

 

לפני תחילת ביצוע האומדן של כל מערכת, חובה לבצע את העקרונות לפני ביצוע בדיקה כפי שילמדו בתאריך 1.5.2019 והמופיעים במצגת:"אומדן גופני- מבוא".

 

בין כל מערכת ישלח משוב אישי לסטודנט על ביצועיו בסרטון (עקרונות ואופן ביצוע האומדן של המערכת שנלמדה).

סרטון שנשלח בצורה שהקולות או התמונה אינם ברורים- לא ייבדק והציון יהיה נכשל.

 

בהצלחה

רינה טונין


 

bottom of page